Fakta om boken

Omslag

Prestasjonskultur og prestasjonsledelse

av Sigurd Vik

ISBN: 9788215009667

Pris: NOK 379,-

Utgivelsesår: 2007

<-- Tilbake til innholdsfortegnelsen...

Innledning

Ligger det allmenngyldige prinsipper bak fremragende prestasjoner? Hva er det som gjør at noen mennesker og virksomheter lykkes bedre enn andre? Finnes det likhetstrekk mellom næringsliv, idrett og kultur? Finnes det noen måter å jobbe og samhandle på som er felles for eksempelvis hopplandslaget, Radiumhospitalet og Aker? Hvilke lederegenskaper er fremtredende blant toppledere, idrettstrenere og en teatersjef som lykkes?

Dette er noen av spørsmålene jeg ønsker å belyse. Gjennom intervjuer med toppledere, landslagstrenere, idrettsutøvere og kulturarbeidere har jeg prøvd å finne fram til universelle nøkkelpunkter i arbeidet for å skape fremragende prestasjoner. Jeg har intervjuet personer som sett utenfra har oppnådd gode resultater over tid, og som jeg derfor mente ville ha interessante historier å fortelle. Jeg har i 2005–2006 gjennomført dybdeintervjuer med 30 personer (se respondentlisten). I tillegg har jeg intervjuet et 30-talls personer for å teste funn og hypoteser. Jeg har vært nysgjerrig på å finne ut hva det enkelte intervjuobjekt er opptatt av og mener er avgjørende for å oppnå gode prestasjoner. Disse fellestrekkene, sammen med relevant teori og egne erfaringer, er utgangspunkt for valget av de temaene som blir behandlet i de følgende kapitlene.

Prestasjonskultur og prestasjonsledelse er en praktisk fagbok rettet mot ledere, medarbeidere i kunnskapsbedrifter og studenter i ledelsesfag. De ulike løsningene som har ført til suksess et sted, kan ikke uten videre kopieres og iverksettes i hvilken som helst annen virksomhet. Utvikling oppnås ikke ved å kopiere, men ved å sette tanker sammen på en ny måte. Det blir opp til den enkelte leser hva man får inspirasjon av, og hva man kan ha nytte av i egne virksomheter. En leder som bidro med råd og tips til et av kapitlene sa det slik: – Jeg ønsker å bruke boken på en slik måte at alle medarbeiderne i avdelingen først leser den. Deretter skal vi bruke den som utgangspunkt for samtaler om forhold som er viktige for oss. Det gjelder for oss å finne den beste måten å jobbe på. Ingenting vil glede meg mer enn om flere vil gjøre som denne lederen; bruke boken som utgangspunkt for interne diskusjoner og prosesser.

Som teoretisk fundament bruker jeg spesielt boken Good to Great av Jim Collins. Den er basert på et forskningsprosjekt i USA som hadde som formål å finne ut hva det var som skilte de mest vellykkede bedriftene fra dem som presterte ordinært. Prosjektet studerte inngående elleve amerikanske selskaper som gjennom en årrekke hadde prestert middelmådig, for så å levere fremragende resultater over en femtenårsperiode. Resultatet var at man fant fellestrekk i måten de gode selskapene ble drevet på. Som en del av forskningen undersøkte de også elleve sammenlignbare selskaper som presterte betydelig dårligere. Man fant mange fellestrekk også hos disse bedriftene, men de var ganske så annerledes i forhold til de bedriftene som gjorde det svært bra.