Fakta om boken

Omslag

Prestasjonskultur og prestasjonsledelse

av Sigurd Vik

ISBN: 9788215009667

Pris: NOK 379,-

Utgivelsesår: 2007

<-- Tilbake til innholdsfortegnelsen...

Det enkle er ofte det beste

Jens Petter Ekornes er igjen tilbake og vandrer i fabrikkhallen til Ekornes på Sykkylven. Det nærmer seg sankthans i 1990. Det er tre år siden han kastet inn håndkleet som adm.dir. i bedriften, i en erkjennelse av at han selv ikke var den rette til å snu bedriften gjennom motgangen. – Så ble det ikke så mye bedre med ny ledelse heller, tenker han, der han går rundt og ser på sine flittige medarbeidere. Han observerer at det er mange som står og henger ved produksjonslinjene. – I 50 år gikk vi med overskudd, sier Jens Petter til sin sønn Arve som er med på turen. – Hva gjorde vi riktig i de årene og som vi ikke får til nå, undrer han, mens han veksler noen hyggelige ord med en av arbeiderne som er på vei til lageret for å hente stoff til den nye møbelserien. Han observerer flere som enten venter, henter eller leter etter noe. Det hele faller på plass for Jens Petter. Han vet hva de gjorde i 50 år. Det skal de gjøre igjen. Det enkle skal være det beste.

I dette første kapittelet forteller Jens Petter Ekornes nærmere om hvordan de i 1990 startet en omfattende snuprosess i det konkurstruede selskapet. Det tok kun noen få år for at selskapet var på rett kjøl. I 2006 hadde selskapet et resultat på 20 % og ble verdsatt til fem milliarder kroner.

Ole Robert Reitan gir innblikk at filosofien og tenkning til Reitan-gruppen. Den første butikken ble startet i 1979. I dag har kjeden blant annet 570 butikker, 850 Narvesen kiosker og 780 butikker. I tillegg eier de 7-Eleven, Pressbyråen i Sverige og Spaceworld. Kristoffer Stensrud har sammen med sine partnere utviklet Skagen Fondene til å bli et av verdens beste fondsselskap. Gjennom en målrettet investeringsfilosofi har de lett etter undervurderte, underanalyserte og upopulære selskaper. Skagen Fondene har valgt en enkelt og klar strategi som skiller seg fra de aller fleste andre fondsselskap. Les mer om dette i kapittel én.

Vegard Ulvang ble med en tilfeldighet med på sokkeeventyret til Elite Sport. Ulvang forteller her hva han kunne dra med seg av lærdom fra idretten over i næringslivet. - For at vi skulle lykkes, måtte jeg evaluere min egen skikarriere for å se hva som hadde overføringsverdi. Det er mange aspekter ved det å være god skiløper som definitivt ikke kan overføres til næringslivet. Oppgaven var derfor å trekke ut det viktigste som kunne brukes, forteller Ulvang. – Etter femten år som profesjonell utøver ser jeg en rød tråd. De som lykkes, har evnen til å gjøre ting enkelt.

Les mer

I kapittelet drøftes et av hovedfunnene i Good to great av Jim Collins (se innledning). Forskningsprosjektet viste at de virksomhetene som har en enkel og tydelig strategi, over tid klarer å skape gode, gjentagende resultater. For å utvikle en klar strategi må man:
 • Finne ut hva man kan bli best til, hvor man har spesiell kompetanse, talent og forutsetninger for å lykkes.
 • Det må være en felles forståelse i virksomheten om hva som er de viktigste driverne i ens økonomi.
 • Det må være lidenskap i forhold til produkter, tjenester eller menneskene og organisasjonen man er en del av.

Boken What really works – the 4+2 formula er resultat av et forskningsprosjekt som har mye til felles med det som ble gjort i Good to Great. Prosjektet ble kalt «The Evergreen Project», de eviggrønne suksessfulle bedriftene. Forskningen slo fast at åtte forutsetninger måtte være på plass for å skape resultater over tid. Prestasjonsledelse handler om å ha innsikt i disse forutsetningene og ha evne til å gjennomføre dem. Fire av forutsetningene var primære, de andre sekundære. De fire primærområdene var:

 • STRATEGI. Den skal være grundig gjennomtenkt og gi en tydelig retning.
 • GJENNOMFØRINGSEVNE. Utvikle en optimal gjennomføringsevne.
 • KULTUR. Utvikle en prestasjonskultur.
 • STRUKTUR. Bygg en flat og fleksibel organisasjon.

De vellykkede bedriftene måtte også dekke to av fire sekundære områder. Det var uavhengig hvilke av de to områdene som ble kombinert.

 • TALENT. Hold på talentfulle medarbeidere og skaff flere.
 • LEDELSE. Ha ledere som virkelig bryr seg om kjernevirksomheten.
 • INNOVASJON. Drive med innovasjon som er med på å påvirke din egen bransje.
 • PARTNERSKAP OG FUSJONER.

Teoriene til Jim Collins og Joyce, Nohria & Roberson utdypes videre i dette kapittelet.