Fakta om boken

Omslag

Prestasjonskultur og prestasjonsledelse

av Sigurd Vik

ISBN: 9788215009667

Pris: NOK 379,-

Utgivelsesår: 2007

<-- Tilbake til innholdsfortegnelsen...

De rette menneskene

Da Jan Vincents Johannessen inntok direktørstolen på Radiumhospitalet i 1983, satte han seg den ubeskjedne målsettingen at sykehuset skulle bli i verdenstoppen i løpet av ti år. Jan Vincents var ikke interessert i at Radiumhospitalet skulle være fornøyd med å forbli norgesmester. Det var de allerede, de var alene. Radiumhospitalet hadde hatt et slags monopol og kunne bruke pengene de var tildelt uten at det ble sjekket om jobben de gjorde var god eller dårlig. Som Nord-Europas største kreftsenter handlet det derfor om å bli det beste.

- Det var viktig for meg å få alle sammen med på reisen. Det var vesentlig å kommunisere at det var helheten vi skulle bli best på. Dermed ville det angå alle, forteller han. For å bli verdens beste gjaldt det å hente de rette menneskene. Jan Vincents måtte først få med seg dedikerte mennesker som ville strekke seg langt. Deretter skulle de sammen finne ut hvordan de skulle komme dit. De som ikke ville være med på reisen, måtte ut. De rette menneskene skulle ha en lidenskapelig holdning til det å bli best, for sammen skulle de sette noen nye målestandarder for sykehuset.

Prestasjonsledelse handler om å skape en prestasjonskultur.

Les mer

De viktigste årsakene til framgang, er ikke å lage en visjon og strategi, og deretter få samlet de ansatte mot dette. Det handler om først hvem, deretter hva. Ledere som gir støtet til vesentlige forbedringer, sørger for å få med seg de rette menneskene. Skal man bygge gode virksomheter, er ikke den viktigste vekstfaktoren teknologi, marked eller kapital. Den viktigste faktoren er evnen til å skaffe og beholde de rette personene.

Dette kapitlet drøfter kompetansebegrepet. Leseren gis spesiell innsikt i begrepene taus kunnskap og relasjonell kompetanse. Taus kunnskap er et område som mange virksomheter ikke er nok observante på. Her er et eksempel: Kultur er en abstrakt taus kunnskap på kollektivt nivå. Jens Petter Ekornes sier det slik: - Da vi skulle bygge ny fabrikk til 800 millioner kroner, måtte vi vurdere om det skulle gjøres i Norge eller i et lavkostland. Vi drøftet hva som var virksomhets-kritisk i forhold til en slik beslutning. Svaret var at det ikke var lavest mulig timelønn. I Ekornes sitter det så mye kunnskap i bedriften, kunnskap som sitter i hodet og fingrene til folk. Bedriften består av folk som har lært å utføre manuelle operasjoner i årevis, og kunnskapen har gått i arv fra dem som var der før. Det Jens Petter Ekornes sier her, er at den kollektive, tause kunnskapen, som bedriftskultur og sunnmørsk arbeidsånd, er ikke noe man uten videre kan flytte med seg. Produkter kan i de aller fleste tilfeller kopieres. Bedriftskultur, samhandlingsmønstre og nettverk kan det ikke.

Relasjonell kompetanse er en viktig faktor for å utvikle gode team, og for ledere som skal få medarbeidere til å yte sitt beste. Det gis en innføring i forståelsen av relasjonell kompetanse, et tema som også drøftes i flere av de andre kapitlene.