Fakta om boken

Omslag

Prestasjonskultur og prestasjonsledelse

av Sigurd Vik

ISBN: 9788215009667

Pris: NOK 379,-

Utgivelsesår: 2007

<-- Tilbake til innholdsfortegnelsen...

Team - jo bedre vi er sammen

Ledere og medarbeidere bruker ofte uttrykk som «oss i teamet» eller «som team skal vi levere». Team brukes som et begrep på en gruppe mennesker som jobber i en organisatorisk enhet. En leder sa ved en anledning: - Vi er tretti mennesker i dette teamet. Vi arbeider ved ulike kontorer, og ikke alle kjenner hverandre. En annen leder som var medlem i konsernledelsen i en stor bedrift uttalte: - Det er viktig at vi i ledelsen jobber som team. Derfor har vi fellesmøte en gang i måneden. Team er så meget mer enn hva som legges i de to utsagnene her.

I dette kapittelet gis det en grundig innføring i team begrepet og hva som er forutsetninger for å bli vellykkede team. Landslagstrener Marit Breivik forteller at det tok tid å utvikle virkelig gode team egenskaper på håndballandslaget. Det var ikke så lett å få til involvering fra spillerne som hun hadde forventet da hun tok over som landslagstrener i 1994. Det vakte undring, og var ganske fremmed for spillerne, da den første kvinnelige landslagssjefen begynte å stille dem spørsmål for å få deres oppfatning av treningssituasjonene. Mange av spillerne var tause, men noen få tok ordet for å komme med innspill. - Selv om noen av spillerne var aktive i diskusjonene, svarte de likevel slik de trodde jeg ønsket de skulle svare, forteller Marit Breivik. - I ettertid ser jeg at det har sammenheng med at vi hadde så mange færre treningsdager sammen på landslaget. Først etter to-tre år oppdaget spillerne at når Breivik stilte et spørsmål, var hun virkelig interessert i å høre svaret. Det tok enda lengre tid før de virkelig skjønte at de hadde påvirkningskraft. Det morsomme var at når spillerne først gjorde oppdagelsen, ville de bestemme alt! Denne «storming-fasen» var ikke dyptgripende, men Marit hadde behov for å tydeliggjøre hvem som fremdeles skulle være sjef.

Konsernsjef Eivind Reiten forteller om hvorfor det er vanskelig for en toppledergruppe til å bli et reelt team. Tidligere konsernsjef Inge Hansen i Aker Kværner bekrefter også at det var utfordrende å bli en kollektivt tenkende ledergruppe i selskapet.

Les mer

Hopptrener Mika Kojonkoski sier at teamarbeid er en forutsetning for å lykkes selv i en individuell idrett som skihopp. - Vi reiser 200 dager i året. Vi trener og arbeider sammen. Vi har fritiden sammen. Hvis man skal prestere på et høyt nivå, er det viktig at man har balanse i tilværelsen, og det får man i et godt fungerende team. Det er våre gode relasjoner som avgjør om vi klarer å prestere i det daglige. Som enkeltutøver klarer man å strekke seg langt på egen hånd, men det finnes en grense for dette. For å få den gode følelsen trenger du hjelp av hele temaet; av treneren, støtteapparatet og lagkameratene, fastslår Kojonkoski.

Marit Breivik forteller historien om hvordan de utviklet verdens beste målvaktteam i forbindelse med håndball EM i 1998 og VM på hjemmebane. Tidligere teatersjef Ingjerd Egeberg ved Rogaland Teater gir innblikk i hvordan man fordeler roller i team som et ensemble på et teater. Det er ikke bare om å finne skuespillere for de ulike karakterene med bakgrunn i alder, ferdighet og personlighet. - Det er langt fra så enkelt, sier hun. - Det er faktisk en veldig omstendelig og komplisert prosess å sette sammen et team for et teaterstykke.

Andre områder som drøftes i det kapittelet er; tillitt som forutsetning for teamarbeid, rolleavklaring og teamutvikling. Det fortelles også en historie fra en stor virksomhet hvor ledergruppen ikke fungerte som team, og det med et katastrofalt utfall.