Fakta om boken

Omslag

Prestasjonskultur og prestasjonsledelse

av Sigurd Vik

ISBN: 9788215009667

Pris: NOK 379,-

Utgivelsesår: 2007

<-- Tilbake til innholdsfortegnelsen...

Entusiasme

Dette kapitlet handler om motivasjon og entusiasme. Uten entusiasme i en organisasjon er det umulig å oppnå fremragende resultater. Sagt på en annen måte; en engasjert stab er noe av det viktigste i en virksomhets konkurransekraft. Mangler medarbeidere engasjement, går det ut over kvaliteten på produkter og tjenester, det påvirker kundeforhold og forholdet til kollegaer. Jeg fastslår i dette kapitlet at det er medarbeidernes ansvar å ivareta sin egen motivasjon. Det andre er at det er arbeidsgiveren og lederens oppgave å tilrettelegge for at medarbeideren er i stand til å opprettholde denne motivasjonen. Industribedriften Aarbakke AS på Jæren i Rogaland brukes som et eksempel på hvordan man har lyktes med å lage et unikt arbeidsmiljø preget av involvering, entusiasme og samarbeid.

Motivasjon er den enkeltes ansvar. Det er noe som sitter dypt inni oss, som driver oss både i arbeid og andre viktige forhold i livet. Motivasjon er så viktig at det vil vi ta ansvar for selv. Det er så viktig at det ansvaret vil vi aldri gi fra oss til noen andre. Men er det noe som en del ledere er flinke til, så er det å ødelegge medarbeideres motivasjon. Ledere er viktige for å skape energi og engasjement på arbeidsplassen. All ledelse handler om å påvirke energi. Som leder må man utnytte denne påvirkningskraften i positiv retning. Gjør man ikke det, vil andre krefter påvirke organisasjonen negativt. Lederen skal stimulere energien, og må følgelig også vite hva som tapper og stimulerer den. Energien skal kanaliseres mot bestemte oppgaver, mål og ambisjoner. Summen av den enkeltes energi er virksomhetens energi.

I kapitlet fortelles hva Microsoft Norge har gjort for å utvikle en sunn prestasjonskultur og som har gitt dem status som Norges beste arbeidsgiver to år på rad. Det gis også tips og forslag til ledere om viktige forhold som forsterker medarbeideres motivasjon. Siste del av kapitlet settes søkelys på hva den enkelte må gjøre for å opprettholde sin egen motivasjon. Ole Einar Bjørndalen forteller: - Jeg må gå inn i dagen med motivasjon og la det bli en god dag med trening og øving. Det er klart jeg kan være både fysisk og mentalt sliten. Hvis jeg er sliten i hodet, er det det enkleste å gjøre noe med. Da må jeg forandre tankene og motivasjonen. Hvis man ikke vil gå på jobben med grundighet og kvalitet i tankene om at man skal levere skikkelig denne dagen, kan man like godt legge seg til å sove igjen. Det handler om å gi hundre prosent i arbeidet hver dag, sier Bjørndalen.

Om å ha det gøy på jobben

Ledere sier ofte i intervjusammenheng at det er viktig å ha det gøy på jobben. Det er en svært så politisk korrekt uttalelse. Når jeg møter noen av disse lederne i jobbsammenheng, så vet de lite om hva som gjør det gøy å være på jobben, og hva som opprettholder motivasjonen hos medarbeiderne. Det er for så vidt naturlig at de ikke vet det. De har aldri spurt.

- Gøy på jobben! Det er et av arbeidslivets mest misforståtte uttrykk, både blant ledere og medarbeidere. Nå har hvert enkelt menneske sin egen opplevelse av hva som skaper motivasjon og det såkalte «gøy på jobben». Det er likevel noe som er allmenngyldig. Vi ønsker å bli sett av andre mennesker gjennom å ha tilhørighet. Den dagen vi ikke har den opplevelsen, kan vi glemme alt som har med gøy på jobben å gjøre. Det nytter lite med ytre stimuli hvis de ikke treffer våre følelser. Hva hjelper det å være med på firmafest med en haug av gratis drikkebonger hvis ingen snakker med oss og vi ikke føler oss inkludert. Vi ønsker å mestre, få ros og anerkjennelse. Det betyr at lederen ser oss på den måten at han har innsikt i våre evner, og lar oss komme i kontakt med våre beste kvaliteter.

Det gir oss energi å jobbe med gode kollegaer og sammen prestere godt på en slik måte at det gir verdi for andre mennesker. Skøytetrener Peter Mueller sier det slik: - Man skal glede seg over samarbeidet hver eneste dag. Du må ha motiverte mennesker for å skape resultater, og som leder må du kunne forsterke denne motivasjonen. Få utøvere jobber så hardt som Øystein Grødum. Vel må man ha et visst talent for å gå 10 000 meter på skøyer, men mest av alt må man ha lidenskap til å trene hardt seks-syv timer hver dag. Hvis ikke Øystein eller de andre har lidenskap for det de gjør, er det lite jeg kan bidra med som trener. Det er tross alt utøverne som må utføre jobben. Jeg forteller dem: Dere gjør det ikke for meg. Dere gjør det for dere selv. Vi liker å ha det moro, men på trening er det mye hardt arbeid. Det er derfor vi må ha mye lidenskap i det vi gjør, fastslår Mueller.